kwoder

przykład
  • Tam leży kwoder.
  • Daj mi kwodra.
zobacz też