kostumer

przykład
  • Rozmawiam teraz z kostumerem.
  • To są moi kostumerzy.
  • Lepiej mieć kostumera.
zobacz też