kołt

znaczenie
  • warstwa (np. farby, papy)
znaczenie angielskie
  • a coat
przykład
  • Zerwali dwa kołty.